Kurucumuz Merhum Prof. Dr. M. Es’ad Coşan’ın Konferansları Kitaplaştırılıyor…

Kurucumuz Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin konferansları kitap haline getiriliyor. Bu çalışmalardan ilki Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 1990-1997 yılları arasında, muhtelif yerlerde yaptığı konuşmalarından derlenen “21. Yüzyılda Kulluk Sanatı” adlı eserdir. Bu eserde ana hatlarıyla iyi ve güzel kulluğun yol ve yöntemini; âyetler, hadisler ve tarihî olaylarla destekleyerek ortaya koyulmuş, ibadet ve kulluğun bir veya birkaç alanda kendisini gösteren yoğunlaştırılmış ritüellerden oluşmadığı, maksadı Allah rızası olduğu takdirde hayatın bütün alanlarını kuşatacağı, bu durumun da bir tercih değil müslüman olarak hayatımızın gayesi olduğu işlenmektedir.

Bu kapsamda ikinci eser olarak “21. Yüzyılda Asıl Mesele” adlı kitap Server Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Bu eserde de müslüman dünyanın içinde bulunduğu perişan ve derbeder durumu, bu durumun yol açtığı dağınıklık ve sıkıntıları ele alınmaktadır. Gücü elinde bulunduran emperyal dünyanın haksızlıkları, ahlâksızlıkları, gaddarlıkları, zalimlikleri ve müslümanlar üzerindeki hesapları gözler önüne serilerek bunlar karşısında alınması gereken tedbir ve tavırları âyetler, hadisler ve tarihî olaylarla destekleyerek ortaya koyulmaktadır.