Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi

Vakıflar Meclisi tarafından Vakfımıza tahsis edilen Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesi Davutağa Caddesi’nde bulunan Şeyh Murad Efendi Tekkesi’nde restorasyon çalışmalarına 15.11.2013 tarihinde başlanılmıştır.
“Restorasyon Projesi İşi” kapsamında 11 adet derviş odası (220m2), Türbe (40m2) ve tevhidhane (80m2) bölümlerinden oluşan tekke yapısının restorasyonu gerçekleştirilmiş, hasarlı mescid yapısı için askılama ve çelik borulu mini kazıklarla zemin iyileştirme ve yapıda takviye çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bu süreç içinde tekkenin bir çok kısmında yapımı tamamlanmış ama zemindeki hareketlerden dolayı yeniden hasar meydana gelmiştir. Meydana gelen bu hasarların elden geçirilmesi ve tekrar etmemesi için “Tekke” yapısının çevresinde zemin iyileştirme ve takviye çalışmaları yapılması planlanmıştır.
“Restorasyon Projesi Tamamlama İşi” kapsamında planlanan çalışmaların yürütülmesi için zemin takviyesi amaçlı “Güçlendirme Projesi” mescid yapısının restorasyonu amaçlı “Analitik Rölöve ve Hasar Tespit Projesi” hazire restorasyonu amaçlı “80 Adet Mezar Taşı Rölöve ve Restorasyon Projeleri” ve imalatı bitmiş olan “ Mescid Güçlendirme İşi Asbuilt Projesi” Anıtlar Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmaktadır.
Bu aşamada tekkenin mescidinin bulunduğu kısım çelik konstrüksiyon ile geçici olarak takviye çalışmalarına başlanmıştır. (Resim 1)  
Sonrasında ise mevcut yapı altına betonarme temel imalatı yapılmış, (Resim 2) bu temel üzerine betonarme payandalar ile payandalar ile istinat duvarı imalatı yapılmıştır. (Resim 3)
Ayrıca zemini güçlendirmek için 140 mm çapında 6 mm et kalınlığında çelik çekme borular, ara bağlantıları için 10 mm et kalınlığında nipeller imal edilmiş ve bu borular beton ile güçlendirilmiş zemine monte edilmiştir. (Resim 4)
Kazık uygulaması biten yol cephesi bina altına yeniden betonarme temel atılmıştır. (Resim 5)
Çelik borulu kazık uygulaması tamamlandıktan sonra geçici çelik takviyeler sökülmüş, betonarme payanda ve kiriş sistemi imalatı yapılarak bu kısmındaki güçlendirme çalışması tamamlanmıştır. (Resim 6)
Bütün bu yapılan çalışmalara rağmen zeminde meydana gelen hareketlilik nedeniyle tekke duvarlarındaki çatlama ve yarıklar tamamen önlenememiştir. Bu sebeple son olarak tekke revaklarının iç kısmından mini beton kazıklarla ilave bir güçlendirme yapılması çalışmasına geçilmiştir.

Şeyh Murat Efendi Tekkesi Haremlik Bölümü

Vakıflar tarafından 16.08.2017 tarihinden Vakıfımıza yer teslimi yapılan Şeyh Murat Efendi Tekkesi Haremlik Bölümü ile ilgili olarak ilk aşamada taşınmazın etrafı trapez ile kapatılarak korumaya alınmış, proje ön hazırlık çalışması olarak harita çalışmalarına başlanmış olup, plankote, aplikasyon, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, imar durum belgesi ve çap örnekleri hazırlatılmıştır.
Taşınmaza ilgili 31.01.2018 tarihinde jeoradar taraması yaptırılmış olup alanda bir takım tarihi kalıntıların varlığı tespit edilmiştir. Kalıntıların tekkeye ait olduğu ve şeyh konağı olarak kullanıldığı bilinen harem binasının temelleri olduğu düşünülmektedir.
Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak Arkeoloji Müzesi denetiminde temel araştırma kazısı yapılmış ve tekkenin haremlik kısmı ile ilgili tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılmıştır. (Resim 1)
Gün yüzüne çıkan kalıntıların arkeolojik röleve çalışmaları yapılmakta olup, akabinde Anıtlar Kurulu’na röleve raporu sunulacaktır.
Tekkenin haremlik kısmında bu yapılan çalışmalar sonrasında tamamen yok edilmiş olan bir tarihi eser daha var olan resimlerinden yola çıkılarak aslına uygun olarak ihya edilmiş olacaktır. Tarihi binanın son zamanlarındaki bir görüntüsü ile daha önceki yıllarda yapılmış bir proje görseli aşağıda görülebilir.