Kültür

Milli Kültür

Kültür, bir milletin en mühim, en aziz, en yüce varlığıdır; canı ve ruhudur; varlığının devam şartı ve tüm atılımları için ana kaynağıdır. Onun için bu konuya devlet ve milletçe, toplu ve ferdî olarak en büyük ihtimamı göstermemiz, en büyük gayret ve masrafı sarf etmemiz gerekiyor. Engin tarihimizin şu içinde bulunduğumuz son devresinde, kültür konusunda maalesef çok yanlış ve çok vahim politikalar uygulanmıştır. Binlerce yıllık akışın tersine, benliğimizi inkâr ederek, bizi yücelten son derece değerli unsurları tahrip ve terk ederek, bize [...]

Daha fazla oku...

Ülkemizde İslâm Kültür ve Medeniyetini Koruma ve Geliştirme Çareleri

Bizi kuşatan esrarlı kâinâtı, şu muhteşem güzellik, düzen ve mükemmellikte yaratan yüce Allah’ın, bizim üzerimizde sayılamayacak kadar çok lütufları ve nimetleri vardır; O’na sonsuz hamd ü senâlar olsun! Hiç şüphesiz Allah’ın bize en büyük lütfu, en şümullü nimeti İslâm dinidir. Çünkü mahzun ve şaşkın beşeriyet ancak onunla sağlıklı, dirlikli, düzenli, huzurlu ve mutlu olabilir; âhiret hayatının ebedî saadeti de ancak onunla kazanılabilir. O halde mâneviyat, iman ve İslâm insanlık için tüm diğer maddî ve dünyevî konulardan daha önce gelir ve çok [...]

Daha fazla oku...