Kültür

Kültür, bir milletin en mühim, en aziz, en yüce varlığıdır; canı ve ruhudur; varlığının devam şartı ve tüm atılımları için ana kaynağıdır. Onun için bu konuya devlet ve milletçe, toplu ve ferdî olarak en büyük ihtimamı göstermemiz, en büyük gayret ve masrafı sarf etmemiz gerekiyor.

Milli Kültür

Kültür, bir milletin en mühim, en aziz, en yüce varlığıdır; canı ve ruhudur; varlığının devam şartı ve tüm atılımları için ana kaynağıdır. Onun için bu konuya devlet ve milletçe, toplu ve ferdî olarak en büyük ihtimamı göstermemiz, en büyük gayret ve masrafı sarf etmemiz gerekiyor. Engin tarihimizin şu içinde bulunduğumuz son devresinde, kültür konusunda maalesef […]

Ülkemizde İslâm Kültür ve Medeniyetini Koruma ve Geliştirme Çareleri

Bizi kuşatan esrarlı kâinâtı, şu muhteşem güzellik, düzen ve mükemmellikte yaratan yüce Allah’ın, bizim üzerimizde sayılamayacak kadar çok lütufları ve nimetleri vardır; O’na sonsuz hamd ü senâlar olsun! Hiç şüphesiz Allah’ın bize en büyük lütfu, en şümullü nimeti İslâm dinidir. Çünkü mahzun ve şaşkın beşeriyet ancak onunla sağlıklı, dirlikli, düzenli, huzurlu ve mutlu olabilir; âhiret […]