Yazar - admin

slider-5-ar

صدقة يتصدق بها رجل على أخيه أفضل من علم يعلمه إياه» 5555555555لا شك أن المؤمنين يقدمون كل أنواع التضحيات ليكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفدي بماله، ومنهم بجسمه. الفداء المالي يكون بأداء الزكاة والصدقة

Daha fazla oku...

slider-4-ar

صدقة يتصدق بها رجل على أخيه أفضل من علم يعلمه إياه» 44444444لا شك أن المؤمنين يقدمون كل أنواع التضحيات ليكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفدي بماله، ومنهم بجسمه. الفداء المالي يكون بأداء الزكاة والصدقة

Daha fazla oku...

slider-3-ar

صدقة يتصدق بها رجل على أخيه أفضل من علم يعلمه إياه» 333333333لا شك أن المؤمنين يقدمون كل أنواع التضحيات ليكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفدي بماله، ومنهم بجسمه. الفداء المالي يكون بأداء الزكاة والصدقة

Daha fazla oku...

slider-2-ar

صدقة يتصدق بها رجل على أخيه أفضل من علم يعلمه إياه» 222222222222لا شك أن المؤمنين يقدمون كل أنواع التضحيات ليكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفدي بماله، ومنهم بجسمه. الفداء المالي يكون بأداء الزكاة والصدقة

Daha fazla oku...

slider-1-ar

صدقة يتصدق بها رجل على أخيه أفضل من علم يعلمه إياه» 11111111لا شك أن المؤمنين يقدمون كل أنواع التضحيات ليكسبوا رضى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يفدي بماله، ومنهم بجسمه. الفداء المالي يكون بأداء الزكاة والصدقة

Daha fazla oku...

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi Vakıflar Meclisi tarafından Vakfımıza tahsis edilen Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesi Davutağa Caddesi’nde bulunan Şeyh Murad Efendi Tekkesi’nde restorasyon çalışmalarına 15.11.2013 tarihinde başlanılmıştır. “Restorasyon Projesi İşi” kapsamında 11 adet derviş odası (220m2), Türbe (40m2) ve tevhidhane (80m2) bölümlerinden oluşan tekke yapısının restorasyonu gerçekleştirilmiş, hasarlı mescid yapısı için askılama ve çelik borulu mini kazıklarla zemin iyileştirme ve yapıda takviye çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bu süreç içinde tekkenin bir çok kısmında yapımı tamamlanmış ama zemindeki hareketlerden dolayı yeniden hasar [...]

Daha fazla oku...

Hicri Takvim Uygulaması Projesi

Ay’ın hareketlerine göre zamanı hesaplayan Server-i Ser Efendimiz’in (sas) Medine’ye hicretini tarihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir. On iki ay esasına dayanan hicrî yıl Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer. Hicrî (kamerî) aylar şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemâzielevvel, Cemâzielâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevvâl, Zilkâde. Kamerî takvim, Müslümanlara mâl olmuş bir takvimdir ve okuma yazması olmayanların bile kullanabileceği bir vasıtadır. Bu takvimin hesaplarını yapmak, aybaşı/sonu, eyyam-ı bîyd, mübarek geceler, üç aylar, haram aylar, bayramlar vb. ne zaman namaz kılınacağını, [...]

Daha fazla oku...

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Haremlik Bölümü Araştırma Kazısı Tamamlandı.

Şeyh Murad Efendi Tekkesi’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, tekkenin bir bölümü olan haremlik bölümünün 2017 yılı Ağustos ayında Vakfımıza tahsisi yapıldı. Bu tahsisin yapılmasından sonra projenin yapılması ile ilgili teklifler alınıp, Hassa Mimarlık firması ile jeoradar taraması, araştıma kazısı, analitik rölöve, rölöve raporu,tarihsel araştırmalar, restitüsyon projesi ve restitüsyon raporu hazırlanması konusunda sözleşme yapıldı.   Gerekli resmi izinlerin alınmasını müteakip tarihi temellerin ortaya çıkarılması için araştırma tamamlanarak kazı rölövesi, restitüsyon ve restorasyon yapılması için yetkili kurullardan izin alınması aşamasına geçilmiştir.   Böylece Eyüp Sultan [...]

Daha fazla oku...

Kurucumuz Merhum Prof. Dr. M. Es’ad Coşan’ın Konferansları Kitaplaştırılıyor…

Kurucumuz Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin konferansları kitap haline getiriliyor. Bu çalışmalardan ilki Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 1990-1997 yılları arasında, muhtelif yerlerde yaptığı konuşmalarından derlenen “21. Yüzyılda Kulluk Sanatı” adlı eserdir. Bu eserde ana hatlarıyla iyi ve güzel kulluğun yol ve yöntemini; âyetler, hadisler ve tarihî olaylarla destekleyerek ortaya koyulmuş, ibadet ve kulluğun bir veya birkaç alanda kendisini gösteren yoğunlaştırılmış ritüellerden oluşmadığı, maksadı Allah rızası olduğu takdirde hayatın bütün alanlarını kuşatacağı, bu durumun da bir tercih değil müslüman [...]

Daha fazla oku...

Ufka Yolculuk 7 Yarışması Süreci Devam Ediyor…

“Kaybedeni Olmayan Yarışma” temasıyla yedincisi düzenlenen; dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin tüm illerinden katılımcıların yarıştığı Ufka Yolculuk Kültür Yarışmasının bu yılki konusu; “Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Yapılan açıklamaya göre; yarışma sınavı bu yıl önceki yıllardan farklı olarak iki aşamadan oluşuyor: Birinci aşama online sınav, ikinci aşama yazılı sınav. Online sınavda belirlenen puan barajını geçebilen yarışmacılar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaklar. Sınav merkezlerinde yazılı sınava girebilecekler. Yarışmaya özel olarak hazırlanan web sayfasında, deneme sınavları ve sınavla ilgili detaylar yer alacak. Sınav kategorilerinin yeni [...]

Daha fazla oku...