Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyonu Tamamlanıyor…

Şeyh Murad Efendi Tekkesi restorasyon çalışmalarında Tekke kısmında bulunan tarihi yapıların zemininin çeşitli sebeplerle hareket etmesi sebebiyle çatlak ve yarıkların izale edilmesine yönelik askılama ve dışarıdan fore kazıklarla zeminin güçlendirilmesi yapılıp tamamlandı. Bu güçlendirme çalışması aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere tekkenin mescidinin alt tarafına kazıklar çakılıp, üzerine mescidin alt iki duvarına çelik konstrüksiyon ile takviyeler yapılması şeklinde uygulandı.
Resim: Güçlendirme çalışması kapsamında yapılan uygulamanın üç boyutlu şeması.

Fakat bu yapılan çalışma da zemindeki hareketliliğin çok fazla olması sebebiyle yeterli olmadığından tekke içindeki revakların iç kısmında da mini beton kazıklarla zeminin tekke içerisinden de güçlendirilmesi çalışması başlayacaktır. Yapılacak bu çalışmalar sonrasında restorasyon çalışmasında bu son aşama da geçilerek, tefrişat çalışmasına başlanmış olacaktır.
Resim: Mescid alt kısmında yapılan güçlendirme çalışmasından görüntüler.