Şeyh Murad Efendi Tekkesi Haremlik Bölümü Araştırma Kazısı Tamamlandı.

Şeyh Murad Efendi Tekkesi’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, tekkenin bir bölümü olan haremlik bölümünün 2017 yılı Ağustos ayında Vakfımıza tahsisi yapıldı. Bu tahsisin yapılmasından sonra projenin yapılması ile ilgili teklifler alınıp, Hassa Mimarlık firması ile jeoradar taraması, araştıma kazısı, analitik rölöve, rölöve raporu,tarihsel araştırmalar, restitüsyon projesi ve restitüsyon raporu hazırlanması konusunda sözleşme yapıldı.   Gerekli resmi izinlerin alınmasını müteakip tarihi temellerin ortaya çıkarılması için araştırma tamamlanarak kazı rölövesi, restitüsyon ve restorasyon yapılması için yetkili kurullardan izin alınması aşamasına geçilmiştir.   Böylece Eyüp Sultan semtinde yakın tarihimizde yok edilen bir tarihi eser daha Vakfımız tarafından restore edilerek hizmete sunulmuş olacaktır.