Sosyal ve Kültürel Projeler

Hicri Takvim Uygulaması Projesi

Ay’ın hareketlerine göre zamanı hesaplayan Server-i Ser Efendimiz’in (sas) Medine’ye hicretini tarihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir. On iki ay esasına dayanan hicrî yıl Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer. Hicrî (kamerî) aylar şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemâzielevvel, Cemâzielâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevvâl, Zilkâde. Kamerî takvim, Müslümanlara mâl olmuş bir takvimdir ve […]

İslami İlimler Projesi

Vakfımızın ana çalışma konularından birisi olan ilim gayesine yönelik olarak; İslami ilimler alanında, modern ve klasik eğitim sistemlerinin dikkate alındığı örnek bir öğretim modelinin hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.  Bu çalışma, çeşitli ülkelerden ilim adamları ile bir proje olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda tarihte ve günümüzdeki önde gelen öğretim kurumları başta olmak üzere mevcut öğretim sistemlerinin incelenmesi […]

Hicri Takvim

Takvim, zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken, ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar, dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır. Bu 365 gün 6 saattir. Bu şekilde oluşturulan takvimlere ”güneş takvimi” denilmektedir. Takvim hesabında ayı kullananlar ise ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini, 12 x 29.5 = 354 […]