İslami İlimler Projesi

Vakfımızın ana çalışma konularından birisi olan ilim gayesine yönelik olarak; İslami ilimler alanında, modern ve klasik eğitim sistemlerinin dikkate alındığı örnek bir öğretim modelinin hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.  Bu çalışma, çeşitli ülkelerden ilim adamları ile bir proje olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda tarihte ve günümüzdeki önde gelen öğretim kurumları başta olmak üzere mevcut öğretim sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmış olup  bu öğretim modeli ile dinin öğretilmesi noktasındaki mevcut zaafların giderilmesi hedeflenmiştir.
Bu proje ile hem müstesna ilim mirasını hakkıyla anlamak hem de İslami İlimleri çağımızın gerçeklerinin farkında olarak yeniden ihya etmek için, İslami ilimleri bütüncül, sağlam ve birbiri ile irtibatlı bir şekilde, mantıklı bir sıralama ve verimli bir metodoloji ile öğretecek bir öğretim modeline ihtiyaç olduğu görülmüştür.
Bu projenin daha verimli bir şekilde ve aksamadan uygulanabilmesi, kolay yönetilebilir ve sürdürülebilir olması için teknik anlamda bir model haline getirilmesi konusunda uzmanlarla çalışmamız ise devam etmektedir.