Bizden Haberler

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Haremlik Bölümü Araştırma Kazısı Tamamlandı.

Şeyh Murad Efendi Tekkesi’nin restorasyon çalışmaları devam ederken, tekkenin bir bölümü olan haremlik bölümünün 2017 yılı Ağustos ayında Vakfımıza tahsisi yapıldı. Bu tahsisin yapılmasından sonra projenin yapılması ile ilgili teklifler alınıp, Hassa Mimarlık firması ile jeoradar taraması, araştıma kazısı, analitik rölöve, rölöve raporu,tarihsel araştırmalar, restitüsyon projesi ve restitüsyon raporu hazırlanması konusunda sözleşme yapıldı.   Gerekli […]

Şeyh Murad Efendi Tekkesi Restorasyonu Tamamlanıyor…

Şeyh Murad Efendi Tekkesi restorasyon çalışmalarında Tekke kısmında bulunan tarihi yapıların zemininin çeşitli sebeplerle hareket etmesi sebebiyle çatlak ve yarıkların izale edilmesine yönelik askılama ve dışarıdan fore kazıklarla zeminin güçlendirilmesi yapılıp tamamlandı. Bu güçlendirme çalışması aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere tekkenin mescidinin alt tarafına kazıklar çakılıp, üzerine mescidin alt iki duvarına çelik konstrüksiyon ile takviyeler […]